Týdenní deska

Fyzická deska používaná na podlaze oddělení pro viditelné řízení. Týdenní deska obsahuje informace o KPI a jeho aktivitách.


Week board

Physical board used on the floor of a department for visible management. The week board contains the team’s KPI’s and the underlying activities.

Použito v metodice