Variabilita

Změna výkonu procesu, objemu poptávky, kvality atd.


Variability

Variation in execution of a process, demand volume, quality etc.

Použito v metodice