VOB

Hlas podnikání

Definuje potřeby a požadavky od nejdůležitějších účastníků organizace, například podíl na trhu, růst a ziskovost.


VOB

Voice of the Business

Defines the needs and requirements from the most important stakeholders from the organization, for example market share, growth and profitability.

Použito v metodice