VOC

Hlas zákazníka

Termín pro popis hlubokého procesu zachycení očekávání, preferencí a averzí zákazníka.


VOC

Voice of the Customer

Term to describe the in-depth process of capturing a customer’s expectations, preferences and aversions.

Použito v metodice