VSM

Mapování hodnotového toku

Technika používaná k analýze toku materiálů a informací, které jsou v současné době potřebné k tomu, aby přinesli výrobek nebo službu zákazníkovi.


VSM

Value Stream Mapping

A technique used to analyse the flow of materials and information currently required to bring a product or service to a customer.

Použito v metodice