Vstup

V procesu využívaném nebo transformovaných zdrojích to někdy odkazuje na X nebo vstupní proměnné.


Input

In a process used or transformed resources, this sometimes references the X's or input variables.

Použito v metodice