Výkon

Výkonnost je schopnost dosáhnout definovaných cílů v čase, souvisejících s hodnotou zákazníků.


Performance

Performance is the ability to achieve defined goals in time, related to customer value.

Použito v metodice