Zákaznický kompas

Zákaznický kompas je dotazovací nástroj pro zachycení hlasu zákazníka.


Customer Compass

Customer Compass is a questionnaire tool to capture the Voice of the Customer.

Použito v metodice