Zákazník

Osoba, která produkt nebo službu používá, nebo osoba, která se nachází v řádku v hodnotovém toku.


Customer

The person who uses a product or service or the person next in line in the value stream.

Použito v metodice