Změna času

Čas potřebný k překonfigurování stroje mezi dvěma různými produkty.


Change Over Time

Time needed to reconfigure a machine between two different products.

Použito v metodice