Agregované riziko

Celková míra rizika pro portfólio, když jsou všechna rizika považována za totality spíše než jednotlivě. To by mohlo zahrnovat výstupy konkrétních scénářů nebo kombinací rizik.


Aggregated risk

The overall level of risk to the portfolio when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This could include the outputs of particular scenarios or risk combinations.

Použito v metodice