BAU

Podnikání jako obvykle

Způsob, jakým podnik obvykle dosahuje svých cílů.

Použito v metodice