CoE

Centrum excelence

Koordinační funkce, která zajišťuje, že iniciativy ke změně jsou prováděny konzistentně a dobře, a to prostřednictvím standardních procesů a kvalifikovaných pracovníků.

Může poskytovat standardy, konzistenci metod a procesů, řízení znalostí, ujištění a školení. Může také poskytovat strategický dohled, kontrolu a výzvu v rámci celé řady programů a projektů organizace.

Může to být funkce v širším rozsahu portfolia. Tato funkce je ústředním bodem pro řízení implementace zlepšení, které zvyšují schopnost a kapacitu organizace při poskytování programů a projektů.

Použito v metodice