Cyklus definice portfolia

Jeden ze dvou nepřetržitých cyklů v rámci modelu správy portfolia, který obsahuje postupy správy portfolia týkající se definování portfolia, tj. pochopení, kategorizace, stanovení priorit, vyvážení a plánování.


Portfolio definition cycle

One of the two continuous cycles within the portfolio management model containing portfolio management practices related to defining a portfolio, i.e. understand, categorize, prioritize, balance and plan.

Použito v metodice