Cyklus doručení portfolia

Jeden ze dvou kontinuálních cyklů v rámci modelu správy portfolia, který obsahuje postupy správy portfolia týkající se poskytování portfolia, tj. řízení přínosů, finanční řízení, řízení rizik, organizační řízení, angažovanost zúčastněných stran a řízení zdrojů.


Portfolio delivery cycle

One of the two continuous cycles within the portfolio management model containing portfolio management practices related to delivering a portfolio, i.e. management control, benefits management, financial management, risk management, organizational governance, stakeholder engagement, and resource management.

Použito v metodice