Jasné zorné pole

Technika, která se snaží zajistit transparentní řetězec od strategického záměru až po realizaci výhod.


Clear line of sight

A technique that seeks to ensure a transparent chain from strategic intent through to benefits realization.

Použito v metodice