Jasné zorné pole

Technika, která se snaží zajistit transparentní řetězec od strategického záměru až po realizaci výhod.

Použito v metodice