Jedna verze pravdy

Technika, při níž je každý prvek výkazu pokroku v portfoliu (náklady, přínosy, pokrok apod.) Odvozen od dohodnutého zdroje spravovaného portfoliem. Individuální iniciativy a další organizační funkce poskytují údaje týkající se nákladů, přínosu, pokroku při plnění, požadavků na zdroje, stavu závislostí a rizik a podle dohodnutého časového harmonogramu.

Výsledné konsolidované údaje budou uznány jako autoritativní zdroj informací o pokroku portfolia používaném pro monitorování, podávání zpráv a rozhodování o řízení.


One version of the truth

A technique whereby each element of portfolio progress reporting (costs, benefits, progress etc.) is derived from an agreed source managed by the portfolio office. Individual initiatives and other organizational functions will provide data inputs in relation to cost, benefit, delivery progress, resource requirements, dependency and risk status — and to an agreed schedule.

The resulting consolidated data will be recognized as the authoritative source of information on portfolio progress used for monitoring, reporting and management decision-making.

Použito v metodice