Kategorizace

Rozdělení portfolia do organizačně vhodných kategorií nebo segmentů - například podle typu iniciativy nebo investičního cíle. Investiční kritéria organizace mohou být přizpůsobena každé kategorii investic.

Použito v metodice