Kategorizace

Rozdělení portfolia do organizačně vhodných kategorií nebo segmentů - například podle typu iniciativy nebo investičního cíle. Investiční kritéria organizace mohou být přizpůsobena každé kategorii investic.


Categorization

Splitting a portfolio into organizationally appropriate categories or segments — for example, by initiative type or investment objective. The organization's investment criteria can be tailored to suit each category of investment.

Použito v metodice