Konstrukční autorita

Úloha nebo funkce (trvalá, dočasná nebo virtuální), která poskytuje odborné poradenství odborníků nebo vlastní nějakou organizační funkci, službu, standard nebo strategii, která bude ovlivněna, nebo hlavní programový výsledek nebo změnu, která musí být kontrolována.

Mohlo by to být návrh infrastruktury informačních technologií nebo infrastruktury nebo hlavní smlouva o poskytování služeb, může to být také model podnikového procesu nebo programový plán nebo korporátní cílový provozní model. Návrhářský úřad poskytuje odborné znalosti a pokyny v konkrétní oblasti, aby zajistil, že při plánování a provádění změn bude zajištěno vhodné uspořádání a kontrola.

Na úrovni programu může tato role v zastoupení manažera programu poradit nebo vlastnit řízení obchodních plánů. Na podnikové úrovni může tato role řídit podnikovou architekturu organizace.

Použito v metodice