Míra návratnosti

Cílová míra návratnosti stanovená organizací, kterou musí potenciální investice dosáhnout, aby mohla být financována. Používá se také jako diskontní sazba pro převedení budoucích peněžních toků na čistou současnou hodnotu.

Použito v metodice