Model řízení portfolia

Logický diagram popisující vztah mezi zásadami správy portfolia, cykly a postupy.

Použito v metodice