Nulování rozpočtu

Technika pro určení rozpočtu na příští období, při které se spíše než na úpravu finančních prostředků z předchozího roku provádějí veškeré významné činnosti, aby se zdůvodnila míra financování pro každý z nich, "zdola nahoru" z nulové báze.


Zero-based budgeting

A technique for determining the next period's budget, whereby rather than adjusting the previous year's funding, all material activities are examined to justify the scale of funding for each, 'bottom-up' from a zero-base.

Použito v metodice