Optimismus zaujatost

Optimistická zaujatost (známý také jako nerealistický nebo komparativní optimismus) je kognitivní předsudek, který způsobuje, že člověk věří, že jsou méně vystaveni riziku, že zažil negativní událost ve srovnání s jinými.


Optimism bias

The optimism bias (also known as unrealistic or comparative optimism) is a cognitive bias that causes a person to believe that they are less at risk of experiencing a negative event compared to others.

Použito v metodice