Organizační energie

Rozsah, v jakém organizace (divize nebo tým) mobilizoval svůj emocionální, kognitivní a behaviorální potenciál k plnění svých cílů.

Použito v metodice