Organizační energie

Rozsah, v jakém organizace (divize nebo tým) mobilizoval svůj emocionální, kognitivní a behaviorální potenciál k plnění svých cílů.


Organizational energy

The extent to which an organization (division or team) has mobilized its emotional, cognitive and behavioural potential to pursue its goals.

Použito v metodice