P3M3

Model zralosti portfolia, programu a řízení projektů, který poskytuje rámec, pomocí něhož mohou organizace hodnotit jejich současný výkon a zavádět plány zlepšování.


P3M3

The portfolio, programme and project management maturity model, which provides a framework with which organizations can assess their current performance and put in place improvement plans.

Použito v metodice