P3O

Portfolio, Programme and Project Offices

Obchodní model umožňující a podporující rozhodování pro všechny obchodní změny v rámci organizace. Jedná se o jednu nebo více fyzických nebo virtuálních struktur, tj. kanceláří (trvalé nebo dočasné), které nabízejí kombinaci ústředních a lokalizovaných funkcí a služeb a integraci s uspořádáním správy a širším obchodem, například jinými funkcemi podpory společnosti.


P3O

Portfolio, Programme and Project Offices

The decision-enabling and support business model for all business change within an organization. This will include single or multiple physical or virtual structures, i.e. offices (permanent and/or temporary), providing a mix of central and localized functions and services, and integration with governance arrangements and the wider business such as other corporate support functions.

Použito v metodice