Pareto pravidlo

Pravidlo '80: 20‘, která uvádí, že 80% ze zisků bude pocházet z 20% studijních aktivit.


Pareto rule

Also known as the '80:20 rule' which states that 80% of gains will come from 20% of study activity.

Použito v metodice