PESTLE

Zkratka pro "politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální". Technika, která se obecně používá při řízení organizačních změn, aby provedla environmentální kontrolu na strategické úrovni.


PESTLE

Acronym for 'political, economic, social, technological, legal and environmental'. A technique used generally in organizational change management to undertake an environmental scan at a strategic level.

Použito v metodice