PESTLE

Zkratka pro "politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální". Technika, která se obecně používá při řízení organizačních změn, aby provedla environmentální kontrolu na strategické úrovni.

Použito v metodice