Plán doručení portfolia

Sbírka taktických informací o plánovaném doručení portfolia na základě zastřešené portfolio strategie. Plán doručení portfolia se obvykle podrobněji zaměřuje na nadcházející rok z hlediska plánu, plánů zdrojů, nákladů, rizik a výhod, které mají být realizovány.


Portfolio delivery plan

A collection of tactical information regarding the planned delivery of the portfolio based on the overarching portfolio strategy. The portfolio delivery plan usually focuses on the forthcoming year in detail in terms of schedule, resource plans, costs, risks and benefits to be realized.

Použito v metodice