Portálový panel

Technika reprezentující informace o podpoře rozhodování na sloučené úrovni pomocí tabulkového a grafického znázornění, jako jsou grafy a semafory.

Použito v metodice