Portálový panel

Technika reprezentující informace o podpoře rozhodování na sloučené úrovni pomocí tabulkového a grafického znázornění, jako jsou grafy a semafory.


Portfolio dashboard

A technique to represent decision support information at an amalgamated level using tabular and graphical representation such as graphs and traffic lights.

Použito v metodice