Portfolio

Celková investice organizace (nebo její segment) v potřebných změnách pro dosažení strategických cílů.


Portfolio

The totality of an organization's investment (or segment thereof) in the changes required to achieve its strategic objectives.

Použito v metodice