Portfolio kancelář

Kancelář, která je centrálně zřízena pro řízení investičního procesu, strategického sjednocení, stanovení priorit a výběru, sledování a sledování pokroku, optimalizace a přínosů projektů a programů organizace v zastoupení jejího vrcholového vedení.


Portfolio office

An office which is established centrally to manage the investment process, strategic alignment, prioritization and selection, progress tracking and monitoring, optimization and benefits achieved by an organization's projects and programmes on behalf of its senior management.

Použito v metodice