Portfolio kancelář

Kancelář, která je centrálně zřízena pro řízení investičního procesu, strategického sjednocení, stanovení priorit a výběru, sledování a sledování pokroku, optimalizace a přínosů projektů a programů organizace v zastoupení jejího vrcholového vedení.

Použito v metodice