Portfolio strategie

Sbírka strategických informací nejvyšší úrovně, která poskytuje všem zúčastněným stranám úplnou jasnost ohledně obsahu a dlouhodobých cílů portfolia. Strategie portfolia je důležitým komunikačním nástrojem a jako taková by měla být pro čtenáře motivační.


Portfolio strategy

A collection of top-level strategic information that provides total clarity to all stakeholders regarding the content and long-term objectives of the portfolio. The portfolio strategy is an important communication tool and as such should be motivational to the reader.

Použito v metodice