Portfolio strategie

Sbírka strategických informací nejvyšší úrovně, která poskytuje všem zúčastněným stranám úplnou jasnost ohledně obsahu a dlouhodobých cílů portfolia. Strategie portfolia je důležitým komunikačním nástrojem a jako taková by měla být pro čtenáře motivační.

Použito v metodice