PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

Metoda, která podporuje některé vybrané aspekty řízení projektu. Zkratka znamená PRojects IN Controlled Environments.

Použito v metodice