PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

Metoda, která podporuje některé vybrané aspekty řízení projektu. Zkratka znamená PRojects IN Controlled Environments.


PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments.

Použito v metodice