Principy portfolia

Zásady správy portfolia představují základy, na kterých je vybudována efektivní správa portfolia - poskytnutím organizační kultury a prostředí, v němž mohou fungovat definice portfolia a postupy poskytování.

Jedná se o závazky vyššího managementu, s organizační strategií, s organizačním řídícím rámcem, portfoliový úřad, a energickou kulturou změn.

Jedná se o obecné zásady - způsob, jakým jsou uplatňovány, by měl být přizpůsoben organizačním podmínkám, pokud je zachováno základní zdůvodnění.

Použito v metodice