Prognóza referenční třídy

Technika, při níž jsou odhady trvání, nákladů a přínosů iniciativy odvozeny od toho, co se skutečně stalo v referenční třídě podobných projektů.

Alternativně mohou být odhady sestavovány tradičním způsobem a poté upraveny o procentní podíly založené na minulých výsledcích - to je přístup používaný v ústřední vládě Spojeného království, kde je v zelené knize HMT zahrnuto standardní nastavení optimismu.

Použito v metodice