Prohlížení stupně / fáze brány

Strukturované přezkoumání projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních mechanismů řízení, které se provádějí v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investování podle dohodnutých obchodních případů a plánů zůstane platné.

Použito v metodice