Prohlížení stupně / fáze brány

Strukturované přezkoumání projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních mechanismů řízení, které se provádějí v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investování podle dohodnutých obchodních případů a plánů zůstane platné.


Stage/phase gate review

Structured reviews of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements that are carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per agreed business cases and plans remains valid.

Použito v metodice