Projekt Pet

Projekt, který je prosazován výkonným ředitelem v organizaci, která může být přizpůsobena individuálním cílům nebo cílům pro určitou část podnikání, ale nemusí být nutně přizpůsobena strategickým požadavkům organizace jako celku.

Použito v metodice