Projekt Pet

Projekt, který je prosazován výkonným ředitelem v organizaci, která může být přizpůsobena individuálním cílům nebo cílům pro určitou část podnikání, ale nemusí být nutně přizpůsobena strategickým požadavkům organizace jako celku.


Pet project

A project that is championed by an executive in an organization that may be aligned to an individual goal or goals for a specific part of the business, but not necessarily aligned to the strategic imperatives of the organization as a whole.

Použito v metodice