Rámec správy portfolia

Centrální repozitář obsahující popis dohodnutých postupů správy portfolia přijatých organizací a jejích ujednání o řízení.


Portfolio management framework

The central repository containing a description of the agreed portfolio management practices adopted by the organization and its governance arrangements.

Použito v metodice