Řízení portfolia

Řízení portfolia je koordinovaná sbírka strategických procesů a rozhodnutí, která společně umožňují co nejefektivnější vyváženost organizačních změn a obvyklou práci.


Portfolio management

Portfolio management is a coordinated collection of strategic processes and decisions that together enable the most effective balance of organizational change and business as usual.

Použito v metodice