Správa výjimkou

Technika, při které odchylky od plánu, které přesahují předem nastavený kontrolní limit, jsou eskalovány pro akci - například, kdy výdaje přesahují rozpočet o 10%.

Použito v metodice