Správní rada

Obecný termín používaný k popisu buď správní rady projektu, správní rady programu nebo správní rady portfolia, nebo jakékoli kombinace založené na kontextu PP.


Management board

Generic term used to describe either a project management board, programme management board or portfolio management board, or any combination based on the MoP context.

Použito v metodice