Start brány

Revize fáze / fáze brány, která se uplatňuje v počátečních fázích životního cyklu zásilky. Poskytuje oddělením možnost získat nezávislé ujištění o tom, jak jsou při přípravě na implementaci řešeny otázky týkající se praktických dodávek.


Start gate

A stage/phase gate review which applies at the early stages of the policy-to-delivery lifecycle. It offers departments the opportunity to gain independent assurance on how well practical delivery issues are being addressed in preparing for implementation.

Použito v metodice