Strategické cíle

Strategické cíle jsou jedním ze základních stavebních prvků vašeho strategického plánu. Jako rychlé osvěžení si pamatujte, že strategické cíle jsou dlouhodobé a měly by být sladěny s posláním a vize vaší organizace.


Strategic objectives

Strategic objectives are one of the fundamental building blocks of your strategic plan. As a quick refresher, remember that strategic objectives are long-term and should be aligned with your organization's mission and vision.

Použito v metodice