SWOT analýza

Zkratka pro "silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby". Technika určující příznivé a nepříznivé faktory ve vztahu k změnám v obchodě nebo současnému stavu.


SWOT Analysis

Acronym for 'strengths, weaknesses, opportunities and threats'. A technique to determine favourable and unfavourable factors in relation to business change or current state.

Použito v metodice