Tříbodový odhad

Technika, při níž jsou odhady projektů připraveny na třech základech: nejlepší scénář, nejhorší případ, a s největší pravděpodobností. Odhady lze pak vypočítat násobením nejpravděpodobnějšího odhadu o 4, přidáním odhadů o nejlepších a nejhorších případech a vydělením celkové hodnoty o 6.


Three-point estimating

A technique whereby project estimates are prepared on three bases: best-case scenario; worst case; and most likely. Estimates can then be calculated by multiplying the most likely estimate by 4, adding the best and worst case estimates, and dividing the total by 6.

Použito v metodice