Ukončit zprávu o projektu

Zpráva, kterou projektový manažer předal projektovému výboru, který potvrzuje předání všech produktů a poskytuje aktualizovaný obchodní případ a posouzení toho, jak dobře projekt vykonal proti své dokumentaci o zahájení projektu.


End project report

A report given by the project manager to the project board that confirms the handover of all products and provides an updated business case and an assessment of how well the project has performed against its project initiation documentation.

Použito v metodice