Vývojové potrubí

Iniciativy ve vývoji, koncepce a testování proveditelnosti před formálním začleněním do portfolia jako "živé" programy a projekty.

Použito v metodice