Vývojové potrubí

Iniciativy ve vývoji, koncepce a testování proveditelnosti před formálním začleněním do portfolia jako "živé" programy a projekty.


Development pipeline

The initiatives under development, concept and feasibility testing, prior to formal inclusion in the portfolio as 'live' programmes and projects.

Použito v metodice