Zbývající přezkoumání

Strukturované přezkoumání projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních ujednání o správě věcí veřejných uskutečněných v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investování podle dohodnutých obchodních případů a plánů zůstává v platnosti.

Použito v metodice