Zdroj

Fyzické nebo virtuální subjekty organizace (lidské nebo jiné), které jsou omezené dostupnosti a mohou být použity k provádění operací nebo změnám v obchodě.


Resource

An organization's physical or virtual entities (human or otherwise) that are of limited availability and can be used to undertake operations or business change.

Použito v metodice